2023-04-24

Γ-polyglutaminezuur JY-3035 fabrikanten China introduceert polyglutaminezuur

Γ-Polyglutaminezuur JY-3035 fabrikanten China vertelt u dat polyglutaminezuur ook bekend staat als polyglutaminezuur, nattogom of polyglutaminezuur (γ-PGA). γ-Polyglutaminezuur JY-3035 fabrikanten China vertelt u dat het een homopolyamide is dat wordt gevormd door polymerisatie van de α-aminogroep en γ-carboxylgroep via amidebindingen, Met behulp van links en rechts optisch actief glutaminezuur als een eenheid.