2023-04-24

Γ-Poliglutamic Acid JY-3035 Producători China introduce Acid poliglutamic

Γ-Poliglutamic Acid JY-3035 Producătorii vă spune că acidul poliglutamic este, de asemenea, cunoscut sub numele de poliglutamic acid, gumă natto; sau acid poliglutamic (γ-PGA) un homopoliamidă formată prin polimerizarea grupului α-amino și a grupului γ-carboxil prin intermediul legăturilor amide, Utilizarea acidului glutamic activ optic din stânga și dreapta ca unitate.